2018-12-15

Struktura organizacyjna

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KIELCACH

 

Dyrektor:

Wiesława Rutkowska                       

Sekretariat Dyrektora                                   

tel. 41 260 53 13, e-mail: kancelaria@kielce.ap.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

Anna Smorąg                                                

tel. 41 260 53 16, e-mail: anna.smorag@kielce.ap.gov.pl

 

Oddział I Nadzoru Archiwalnego i Gromadzenia Zasobu Archiwalnego

Kierownik Anna Smorąg                              

tel. 41 260 53 16, e-mail: anna.smorag@kielce.ap.gov.pl

 

Oddział II Ewidencji, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego

Kierownik Agnieszka Szczerba                    

tel. 41 260 53 11 wew. 301, e-mail: agnieszka.szczerba@kielce.ap.gov.pl

 

Oddział III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

Kierownik Iwona Pogorzelska                     

tel. 41 260 53 11 wew. 220, e-mail: iwona.pogorzelska@kielce.ap.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta: tel. 41 260 53 12

Czytelnia akt: tel. 41 260 53 11 wew. 226

 

Oddział IV Finansowo – Księgowy

Główna Księgowa Alicja Wnorowska         

tel. 41 260 53 15, e-mail: ksiegowosc@kielce.ap.gov.pl

 

Oddział V Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik Wojciech Grzesik                       

tel. 41 260 53 14, e-mail: wojciech.grzesik@kielce.ap.gov.pl

 Stanowisko ds. kadr i płac: tel. 41 260 53 11 wew. 235

 

Stanowisko ds. Informatyzacji

Andrzej Kania                                                          

tel. 41 260 53 11 wew. 206, e-mail: andrzej.kania@kielce.ap.gov.pl

 

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

Kierownik Piotr Pawłowski                         

tel. 15 832-25-09, e-mail: sandomierz@kielce.ap.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się